1964 - Κρατώντας στα χέρια ερεικόριζα βάρους 25 κιλών εν έτει 1964 εις Μαρκινιάδα Άρτας