Η μοναδική αυτή ανακάλυψη, βασισμένη στην αρχή Bernulli της αντικρουόμενης πίεσης αερίων, έλαβε το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (No 87833) από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας.

Αντίθετα με τις συμβατικές πίπες φίλτρου ή απλές, η υγροστατική πίπα μειώνει δραστικά την υγρασία και τα βαρέα κατάλοιπα πίσσα, κομμαρίνη), που με απλές πίπες φίλτρου ή ψήκτρας θα περνούσαν στον οργανισμό μας - και εξαφανίζει την πικρότητα και το κάψιμο της γλώσσας.

Εκείνο που τελικά μένει καπνίζοντας τη υγροστατική πίπα Alexander είναι το άρωμα και η γεύση του καπνού.

Ψυχρό κάπνισμα

Ο καπνός στην υγροστατική πίπα περνά με μεγάλη ταχύτητα από ειδικό ξύλινο φίλτρο από Balsa, όπου επιτυγχάνεται η πρώτη διάσπαση και ψήξη του καπνού. Στο τέλος του φίλτρου η οπή του πρώτου αυλού στενεύει, με συνέπεια την αύξηση ταχύτητας ροής του καπνού, που πέφτει στο κενό. Περνώντας από τον δεύτερο αυλό, που είναι ενσωματωμένος στο στόμιο, υφίσταται τη δίνη του στροβίλου.rn

Ο στροβιλισμός τον ψύχει, η ψύξη τον υγροποιεί , και η υγροποίηση παρασύρει τα βαρέα κατάλοιπα του καπνού και τα αποθηκεύει στην "παγίδα" χωρίς να έλθουν ποτέ στο στόμα, ούτε και να επιστρέψουν στον χώρο καύσης του κα


Πώς φτιάχνεται μιά πίπα Alexander

Ως γνωστόν, για την κατασκευή μιας πίπας καπνού χρειάζονται ένα κομμάτι ξύλου ή αφρού θαλάσσης (Meershaum) ή άλλου υλικού, που το μέγεθός του να είναι τουλάχιστον 40 x 40 mm. Οι πίπες καπνού Alexander κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από το θρέμμα (γέννημα) της ερείκης και το γέννημα αυτό το αναπτύσσει η Ερεικα ή Αρπουρέα μεταξύ ρίζας και χώματος και απαρτίζεται από κοιμωμένους οφθαλμούς της ερείκης.  Για να φθάσει αυτό το γέννημα στο μέγεθος που θα μας δώσει μια πίπα, πρέπει η ερείκη να το θρέψει περίπου 150 χρόνια, καθότι αναπτύσσεται σπό 2-5 mm ετησίως.rn

Ανθισμένος κλώνος δενδρυλίου Ερείκης 

                   

Θρέμμα Ερείκης

Στον ενάμισυ λοιπόν αιώνα της ανάπτυξής του, έχει υποστεί τα δυνά της φύσης και του ανθρώπου, όπως παγωνιές, ξηρασίες, σκληρά πετρώδη εδάφη, των οποίων μικρές πέτρες εσωκλείει. Ομως την περισσότερη ζημιά την υφίσταται από τις φωτιές του δάσους που την φιλοξενεί.

Κατά το φινίρισμα, όλα τα παραπάνω τα βρίσκουμε στην κεφαλή (bowl) της πίπας και ανάλογα με την ποσότητα και το μέγεθος των ελαττωμάτων, τα οποία υποχρεωτικά τα γεμίζουμε με διάφορες κολλώδεις σταθεροποιητικές ουσίες, κατατάσσονται και οι πίπες για την ποιότητά τους.